Pogrzeby wyznaniowe

Pogrzeb wyznaniowy to pochówek, za którego poprowadzenie odpowiedzialna jest osoba duchowna. Taka uroczystość odbywa się zgodnie z tradycjami i obrzędami danej religii. W naszym zakładzie pogrzebowym Dudczak pragniemy organizować uroczystości pogrzebowe zgodne z wyznawanymi za życia zmarłego wartościami.

wyznaniowe pogrzeby

Zakład pogrzebowy Dudczak w Sieradzu wyróżnia nie tylko wielkie doświadczenie, ale również zaangażowanie i empatia. Otaczamy rodziny wsparciem, pomagając pożegnać drugiego człowieka zgodnie z wolą Jego oraz rodziny.